Szkolenia

Obsługa aparatury do hipertermii jest prosta i intuicyjna, jednak uprzednio wymaga dokładnego objaśnienia. Personel medyczny wyznaczony do obsługi aparatury, przejdzie szkolenie praktyczne i teoretyczne, które pozwoli maksymalnie wykorzystać możliwości hipertermii oraz zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Podział na teorię i praktykę

 1. Podstawy medyczne hipertermii (część opcjonalna, wg. potrzeb grupy szkolonej)
 2. Techniczne aspekty obsługi systemu
 3. Teoria zabiegu na pacjencie
 4. Zasady bezpieczeństwa
 5. Uruchomienie aparatury
 6. Wykonanie zabiegu na pacjencie
 7. Najczęściej popełniane błędy

Szczególowy przebieg szkolenia

 1. Podstawy medyczne (część opcjonalna, wg. potrzeb grupy szkolonej)
  • Wskazania i przeciwwskazania
  • Synteza wyników najważniejszych badań klinicznych
  • Działalność najważniejszych towarzystw naukowych propagujących wiedzę o hipertermii
 2. Omówienie podstawowych etapów sesji hipertermii
 3. Techniczne aspekty obsługi systemu
  • Jednostka zabiegowa
   • Proces włączania / wyłączania systemu
   • Wymiana siatki na łóżku zabiegowym
   • Przygotowania łóżka zabiegowego
   • Sytuacje awaryjne
   • Pielęgnacja łóżka (dezynfekcja, utrzymanie w czystości, itp.)
  • Pulpit sterowniczy z komputerem i ekranami
   • Proces włączania / wyłączania systemu
   • Zarządzanie danymi pacjentów
   • Ustawianie parametrów sesji
   • Pozostałe funkcje oprogramowania (zapisywanie danych, wydruki itp.)
   • Sytuacje awaryjne
 4. Zabieg na pacjencie
  • Uwagi ogólne na temat podejścia do pacjenta w zależności od jego stanu zdrowia, wieku i innych cech osobowych
  • Przygotowanie pacjenta do wejścia na łóżko
  • Sprawdzenie stanu ciała (pod kątem ew. urazów, tatuaży blizn itp.), udzielenie podstawowych wyjaśnień dot. przebiegu zabiegu, itd.
  • Zasady opieki nad pacjentem
  • Kontrola przebiegu zabiegu
  • Sytuacje awaryjne
  • Zakończenie zabiegu
 5. Obserwacja na żywo zabiegu wykonanego na pacjencie
 6. Najczęściej popełniane błędy
 7. Test weryfikujący wiedzę i umiejętności uczestników oraz omówienie jego wyników
Uczestnicy szkolenia, którzy zrealizowali punkt 7. otrzymują Certyfikaty.

HT Systems

ul. Belgradzka 5
02-793 Warszawa

+48 22 300 91 85

info@htsystems.com.pl

HT SYSTEMS - dystrybutor/distribution

Godziny pracy biura:

Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 18:00